UWAGA! Niebezpieczny suplement, firma działa nielegalnie

UWAGA! Niebezpieczny suplement, firma działa nielegalnie
fot. GIS

GIS wydał ostrzeżenie dotyczący suplementu diety o nazwie „Power Man”.

 

Po przeprowadzaniu badań na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w produkcie stwierdzono obecność pochodnych syldenafilu. Substancja ta nie może występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia.

 

Dokładny opis produktu to:

 
•    Produkt – „Power Man” suplement diety 1 tabletka
•    Producent – Svenska Naturprodukter AB, Box 4059, 11452 Stockholm, Szwecja
•    Dystrybutor – MAXON ul. Suwalska 10 lok. 26, 03-352 Warszawa
•    Numer partii: 2018017
•    Data minimalnej trwałości: 04.2021

 

Jako kraj pochodzenie produktu wskazano Szwecje, jednak po skierowaniu sprawy do europejskiego systemu RASFF władze Szwecji odpowiedziała, iż firma wskazania jako producent nie jest zarejestrowany nie prowadzi legalnej działalności w Szwecji – nie jest zarejestrowany, jako podmiot branży spożywczej. Idąc dalej okazało się, że firma odpowiadająca za dystrybucje tego suplementu na terenie Polski MAXON ul. Suwalska 10 lok. 26, 03-352 Warszawa, również nie jest zarejestrowana, jako podmiot branży spożywczej. 

 

GIS zaleca nie tylko nie spożywać wskazanego produktu, ale ze względu na nielegalną działalność dystrybutora tj. MAXON ul. Suwalska 10 lok. 26, 03-352 Warszawa, nie zaleca się również spożywania innych produktów wprowadzanych do obrotu w Polsce przez tę firmę. 
 

Źródło:GIS