Uwaga znowu zamykają Just 

Uwaga znowu zamykają Just 
Uwaga znowu zamykają Just . fot Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Właśnie został ustalony termin kolejnego już zamknięcia odcinka drogi  DK 75 w miejscowości Tęgoborze. Droga zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów od dnia 08.05.2019 do 09.08.2019r. 

 

W tym okresie objazd będzie poprowadzony podobnie jak w okresie jesiennego zamknięcia, czyli od Łososiny Dolnej, drogami powiatowymi nr 1555K i 1533K do Tęgoborza ( niebieska linia na mapie ).

 

Zalecany ruch poprowadzony zostanie objazdem drogami powiatowymi przez Wronowice i Świdnik, czyli jest to droga tylko o 4 km dłuższa od drogi przez Just, dla pojazdów o nacisku 8 ton na oś. Oznacza to, że np. samochód dostawczy mający dwie osie może mieć obciążenie 16t, samochód ciężarowy z przyczepą w sumie 5 osi do 40 ton ładunku. Cięższe pojazdy mogą poruszać się drogą krajową nr 28. 

 

Można także korzystać z innych dróg publicznych, stosując się do oznakowania o dopuszczalnej nośności. 

 

Prowadzona przebudowa ma przywrócić DK75 na tym odcinku do stanu przed uszkodzeniami, które spowodowało osuwisko oraz wzmocnienie jej i zabezpieczenie od strony stoku przed napierającymi masami ziemnymi. Celem jest utrzymanie przejezdności drogi, ponieważ ruchy osuwiskowe mogą doprowadzić do całkowitego jej zniszczenia i przerwania ciągłości.

 

W praktyce oznacza to, że trzeba rozebrać istniejącą drogę, odbudować ją i wzmocnić, zabezpieczając jednocześnie betonowymi palisadami od strony stoku. Powstanie odwodnienie drogi poprzez budowę systemów drenaży, studni i rowów odprowadzających wodę. 

 

W ramach odwodnienia drogi wykonane muszą być oprócz drenaży zbierających wody powierzchniowe także drenaże wiercone w skarpach i zboczu góry. Studnie odwodnieniowe mają głębokość 10 metrów i 14 metrów.
 

Zakres robót obejmuje:

 • rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 75 na długości ok. 1,7 km;
 • budowę lewostronnych i prawostronnych konstrukcji oporowych w formie kotwionych palisad z pali CFA;
 • budowę drenów wierconych;
 • budowę drenażu liniowego;
 • budowę studni do odwodnienia wgłębnego;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę wpustów wodościekowych;
 • budowę i przebudowę rowów otwartych;
 • budowę rowu krytego;
 • przebudowę teletechnicznej linii kablowej;
 • budowę elektroenergetycznej linii kablowej;
 • przebudowę oświetlenia drogowego;
 • przebudowę sieci wodociągowej;
 • budowę przepustów;
 • likwidację istniejących przepustów.

 
W trakcie prowadzonych prac okazało się, że konieczne są dodatkowe badania geologiczne i wzmocnienia korpusu drogi palami. Całkowite zakończenie prac na odcinku DK75 przez górę Just przewidziane jest na 04.09.2019r.
 

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad