Uwaga. Od 1 lipca 2020 zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Uwaga. Od 1 lipca 2020 zmiany w Prawie o ruchu drogowym
Uwaga. Od 1 lipca 2020 zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Od 1 lipca 2020 zostaną wprowadzone trzy zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Pierwsza to kolejny prędkościowy powód utraty prawa jazdy, a druga to dobowe ujednolicenie dopuszczalnej prędkości, trzecia to jeszcze większa ochrona pieszych.

 

Od 1 lipca br. w kodeksie drogowym zostają wprowadzone nastepujące zmiany:

  • Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym.
  • Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, czyli większe ograniczenie nocą.
  • Zwiększenie ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych.
  • Zatrzymanie prawa jazdy

to regulacja mająca na celu kolejne ograniczenie przypadków rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o co najmniej 50 km/h poza obszarem zabudowanym przez pojazd lub zespół pojazdów będzie skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy. Zmianie ulegnie także przepis ustawy o kierujących pojazdami, na podstawie którego starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza obszarem zabudowanym.

  • dobowe zrównanie prędkości

chodzi tu o zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy. Obniżenie dozwolonej prędkości w godzinach nocnych (23.00-5.00) z 60 do 50 km/h ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Resort wyjaśnia, że z analiz badawczych wynika, iż różnica prędkości między 50 a 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Na razie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza 60 km/h w obszarze zabudowanym.

  • większa ochrona na przejściu

zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych jest planowane poprzez nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków. Będzie on zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię nie pieszym znajdującym się już na przejściu, ale również wchodzącym na nie.

 

Obecnie kodeks zobowiązuje kierującego do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Nowe brzmienie art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym zobowiąże kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, dodatkowo do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego na nie wchodzącego, a także do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście tak jak znajdującemu się na nim.

 

Jednocześnie dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię (i przez torowisko) zostanie rozszerzony na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko. M.in. powinien ograniczyć korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, aby nie powodowały one rozproszenia jego uwagi.

 

Źródło: SPNS, Fot. ilustracyjna