Uwaga. Woda dostarczana z wodociągu publicznego Łabowa-Feleczyn niezdatna do spożycia

Uwaga. Woda dostarczana z wodociągu publicznego Łabowa-Feleczyn niezdatna do spożycia
Uwaga. Woda dostarczana z wodociągu publicznego Łabowa-Feleczyn niezdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał decyzję o braku przydatności do spożycia dla ludzi wody, dostarczanej z wodociągu publicznego Łabowa-Feleczyn.

 

W związku ze stwierdzoną ponadnormatywną liczbą bakterii grupy coli oraz przekroczony parametr mętności w wodzie dostarczanej z wodociągu publicznego Łabowa-Feleczyn wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia dla ludzi.

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • woda z kranu nie może być spożywana ani wykorzystywana do przygotowywania posiłków,
  • woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
  • woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
  • woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociągowej i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda w sieci wodociągowej wodociągu publicznego Łabowa-Feleczyn odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

 

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy budynku Centrum Rehabilitacji Tukan w miejscowości Łabowa.

 

Źródło: PSSENS