VII Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych

VII Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych
VII Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych, Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza, prezydent Ludomir Handzel, wiceprezydent Magdalena Majka i dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Małgorzata Belska wręczyli rodzicom i nauczycielom listy gratulacyjne oraz nagrody uczniom i uczennicom, które uzyskały wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019.

 

Grono 130 uczniów nagrodzonych przez przedstawicieli lokalnego samorządu i pozostałych zebranych osób wysłuchało przemówienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, w którym została podkreślona rola i wartość wiedzy oraz jej niezbywalny charakter.

 

Prezydent Miasta Ludomir Handzel podziękował również uczniom za ich wkład w rozwój miasta oraz pracę, w przekonaniu, że osiągną sukcesy w dorosłym życiu, a zdobyta przez nich wiedza zostanie wykorzystana także w służbie Polsce i Nowemu Sączowi. 

 

Gratulacje uczniom złożyła również wiceprezydent Magdalena Majka, a podziękowania na ręce uczniów i ich rodziców zostały złożone przez dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzatę Belską. 

 

Uroczystość, która odbyła się w Ratuszu Miejskim w Nowym Sączu, została uświetniona przez występy artystyczne podopiecznych Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. 

 

Wiceprezydent Magdalena Majka zapowiedziała kontynuację tradycji Gali Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w kolejnych latach. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz