W Limanowej rozpoczęły się remonty ul. Andrusikiewicza i ul. Łokietka

W Limanowej rozpoczęły się remonty ul. Andrusikiewicza i ul. Łokietka
W Limanowej rozpoczęły się remonty ul. Andrusikiewicza i ul. Łokietka

Przebudowa ulicy Jana Kantego Andrusikiewicza polegać będzie na poszerzeniu pasa drogowego, chodnika oraz położeniu nowej nawierzchni bitumicznej. Inwestycja jest dofinansowana z funduszu dróg samorządowych Ministerstwa Infrastruktury, a jej wykonawcą firma ZIBUD z Kamienicy.

 

Z kolei modernizacja ulicy Władysława Łokietka zakłada remont nawierzchni i utworzenie poboczy. Inwestycję wykonuje wyłoniony w drodze postępowania przetargowego Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W Limanowej rozpoczęły się remonty ul. Andrusikiewicza i ul. Łokietka W Limanowej rozpoczęły się remonty ul. Andrusikiewicza i ul. Łokietka W Limanowej rozpoczęły się remonty ul. Andrusikiewicza i ul. Łokietka W Limanowej rozpoczęły się remonty ul. Andrusikiewicza i ul. Łokietka

Źródło i fot. Miasto Limanowa