W Łososinie Dolnej podpisano ważną umowę

W Łososinie Dolnej podpisano ważną umowę
W Łososinie Dolnej podpisano ważną umowę, Fot. Gmina Łososina Dolna

W dniu 27 września 2019 r. Gmina Łososina Dolna zawarła umowę z Zakładem Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych. Na podstawie kontraktu wykonawca opracuje Program Funkcjonalno - Użytkowy z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej. 

 

Kolejna planowana inwestycja dla Mieszkańców Gminy Łososina obejmuje nie tylko rozbudowę oczyszczalni w Łososinie Dolnej. Program Funkcjonalno - Użytkowy obejmie również wykonanie stacji zlewnych ścieków dowożonych na tern oczyszczalni w Tęgoborzu i Łosinie. Stacje zostaną wyposażone w system pomiaru jakości ścieków przywożonych do oczyszczalni. 

 

Opracowanie zostanie następnie wykorzystane do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej. W przedmiocie planowanych inwestycji wypowiedział się wójt gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek:

Chcemy w jak największym stopniu skorzystać z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Aby tego dokonać, już dzisiaj musimy się przygotować pod planowane oraz konieczne i oczekiwane przez Mieszkańców inwestycje w gospodarkę ściekową. To bardzo kosztowne przedsięwzięcie idące w miliony złotych. Sami jako Gmina nie jesteśmy w stanie tego sfinansować. Jedynie współfinansowanie ze środków europejskich daje szansę, na realizację tego zadania w przyszłości. Aby z tej szansy skorzystać musimy planować i projektować kluczowe przedsięwzięcia z wyprzedzeniem.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska analizująca projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków stanęła na stanowisku, że rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej jest racjonalna. Termin wykonania umowy przez wykonawcę został wyznaczony na 13 grudnia 2019 r. Szacunkowa wartość umowy o opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wynosi natomiast 43 450 zł. 

 

Źródło i Fot. Gmina Łososina Dolna