W Małopolskiej Policji zabrakło wolnych etatów

W Małopolskiej Policji zabrakło wolnych etatów
W Małopolskiej Policji zabrakło wolnych etatów

Dzisiaj do pracy w małopolskiej Policji zostały przyjęte 133 osoby. Nie ma już wolnych etatów. To wyjątkowa sytuacja, bo od 30 lat nie zdarzyło się, aby na koniec roku wszystkie stanowiska były obsadzone. Taki wysoki poziom zatrudnienia to wynik przeprowadzenia szeregu przedsięwzięć i atrakcyjności służby w szeregach Policji.

 

Nowi policjanci to osoby w przedziale wiekowym 21-30 lat, posiadające wykształcenie średnie oraz wyższe. To nie tylko absolwenci klas mundurowych. Są wśród nich m.in. psycholog, biolog, chemik, biotechnolog, matematyk, analityk, pielęgniarz czy specjaliści z dziedziny germanistyki, mechatroniki, energetyki i logistyki. Ich wykształcenie może być wykorzystane z uwagi na szeroki obszar działań Policji.

 

Do pracy w Policji przyjmowane są osoby o odpowiednich predyspozycjach. Przyszli adepci muszą napisać test wiedzy, przejść test sprawności fizycznej, psychologiczny „Multiselect” oraz rozmowę kwalifikacyjną. Ważne jest także ustalenie stanu ich zdrowia i stopnia zdolności do służby oraz sprawdzenie danych w rejestrach.

 

Po przyjęciu do służby każdy kandydat otrzymuje mundur, a podczas uroczystego ślubowania legitymację policyjną. Potem nowoprzyjęci odbywają półroczne szkolenie w jednej ze szkół policyjnych na terenie kraju. Po nim przechodzą trzymiesięczną adaptację zawodową pełniąc służbę patrolową i biorąc udział w różnych zabezpieczeniach. Po adaptacji policjanci wracają do macierzystych jednostek.

 

Mundurowi do 26 roku życia otrzymują wynagrodzenie bez potrącenia składek na podatek dochodowy. Taki policjant po ukończeniu kursu podstawowego otrzymuje „na rękę” około 3500 zł.

 

Pomimo tego iż na chwilę obecną wszystkie etaty są obsadzone to osoby, które chcą podjąć służbę w Policji nie powinny się zrażać. W 2020 roku przewidziane są przejścia na emeryturę dlatego będzie kontynuowany proces doboru, w związku z czym można składać podania. Poszukiwani będą absolwenci szkół średnich oraz osoby z wykształceniem wyższym, które chciałyby zasilić szeregi Policji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji lub pod numerem telefonu 12-6154068, email: dobor@malopolska.policja.gov.pl, jak również osobiście w KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, bud. 9, w Sekcji Doboru.

 

Źródło: KPP Limanowa, Fot. Pixabay