W Miasteczku Galicyjskim odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Okręgowego

W Miasteczku Galicyjskim odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Okręgowego
W Miasteczku Galicyjskim odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Okręgowego

Pod przewodnictwem marszałka Witolda Kozłowskiego w Miasteczku Galicyjskim odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Uczestnicy spotkania dokonali oceny sprawozdania z działalności za rok 2019, omówili bieżącą aktywność instytucji, a także zatwierdzili plan pracy na 2020 rok.


O realizacji działań w 2019 r. mówili: dyrektor Robert Ślusarek oraz zastępcy Zofia Pulit i Sławomir Czop. W ubiegłym roku działalność prowadzona była w siedzibie Muzeum (Gmachu Głównym) oraz 7 oddziałach i filiach (30 861 szt. zbiorów, ponad 100 obiektów nieruchomych na blisko 22 ha gruntu) i obejmowała: gromadzenie zborów, ich pozyskanie, prace konserwatorskie i remontowe (6 obiektów) oraz działalność naukowo-badawczą, dokumentacyjną, wydawniczą.Zorganizowane zostały 44 wystawy stałe i 41 wystaw czasowych. Realizowano także inne przedsięwzięciaoferty muzealnej: wydarzenia kulturalne i konkursy - 278 form, przedsięwzięcia edukacyjne - 437 form, w tym łącznie 420 warsztatów i lekcji muzealnych. W ciągu roku Muzeum odwiedziło 197 386 osób.

 

W trakcie dyskusji na temat oceny aktywności Muzeum Okręgowego w ubiegłym roku uczestnicy spotkania podkreślali różnorodność form oferty instytucji oraz jej bogactwo. Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie pozytywnej oceny działalności Muzeum za 2019 r.

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest jedną z wizytówek Miasta. Cieszę się, że w zeszłym roku udało się zorganizować sporą liczbę wystaw czasowych i rożnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Województwo Małopolskie duży nacisk kładzie na rozwój instytucji kultury - podkreślił Marszałek Witold Kozłowski.

 

Dyrektor Robert Ślusarek przedstawił także informację o środkach zaradczych związanych z epidemią koronawirusa. W Muzeum powołany został Zespół Kryzysowy, który podczas spotkań organizowanych co 2 tygodnie na bieżąco przygotowywał zalecenia i wytyczne. Wdrożony został, uzgodniony ze Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, tryb zwiedzania „spacerowego” w skansenie. Z zachowaniem ścisłego rygoru sanitarnego sukcesywnie otwierane są wnętrza muzealne we wszystkich oddziałach. Usługa przewodnicka z racji bezpośredniego kontaktu jest realizowana w formie bardzo ograniczonej.

 

W związku z epidemią koronawirusa w odniesieniu do pierwotnie planowanych działań zmieniono zakres oferty programowej w okresie marzec - lipiec 2020 roku. Zrezygnowano całkowicie z realizacji 138 planowanych wydarzeń (10 wystaw czasowych, 10 imprez plenerowych, 30 innych wydarzeń kulturalnych, 88 form edukacyjnych), 7 wydarzeń przeorganizowano i przesunięto w czasie na okres sierpień-grudzień 2020 roku (1 wystawę czasową 1 imprezę plenerową 1 konkurs, 4 formy edukacyjne).

 

W okresie od marca do lipca 2020 roku realizowane są na bieżąco w rozszerzonym zakresie prace naukowo-badawcze, dokumentacyjne, profilaktyka konserwatorska, z kolei w okresie od sierpnia do grudnia 2020 roku wprowadzono zmiany obejmujące rezygnację z 3 imprez plenerowych oraz przeorganizowanie 10 wydarzeń, zmieniając ich zakres i wymiar.

 

Muzealne plany zyskały akceptację członków Rady Muzeum Okręgowego, co znalazło odzwierciedlenie w jednogłośnym podjęciu uchwały zatwierdzającej plan pracy na rok 2020.

 

Źródło i fot. UMWM