W Nowym Sączu oszacowano szkody po majowych ulewach

W Nowym Sączu oszacowano szkody po majowych ulewach
W Nowym Sączu oszacowano szkody po majowych ulewach, Fot. ilustracyjna Pixabay

Samorząd miasta Nowego Sącza oszacował szkody po majowych ulewach. Do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika zostało skierowane pismo z prośbą prezydenta miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla o przyznanie środków finansowych na usunięcie skutków intensywnych ulew, które miały miejsce w dniach 22 - 27 maja 2019 r.

 

Wartość szkód została oszacowana na kwotę ponad 14 milionów złotych. Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu dokonała wizytacji w terenie w dniach 17 - 19 czerwca 2019 r., stwierdzając, że doszło do klęski żywiołowej.

 

W ocenie prezydenta miasta Nowego Sącza uszkodzenia dróg wymagają pilnych robót drogowych, które przywrócą dobry stan techniczny uszkodzonej drogowej infrastrukturze. Środki finansowe z budżetu miasta pozwolą na częściowe wykonanie robót drogowych i są niewystarczające. Wartość szkód spowodowanych klęską żywiołową przekracza 5% dochodów własnych.

 

Interwencji i odbudowy wymaga Al. Piłsudskiego, ul. Wiśniowieckiego, ul. 29 listopada, ul. Jodłowa i ul. Zdrojowa. 

 

Źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz, Fot. ilustracyjna Pixabay