W odpowiedzi na protest/skargę obywatela (niepotrzebne skreślić)*

W odpowiedzi na protest/skargę obywatela (niepotrzebne skreślić)*
W odpowiedzi na protest/skargę obywatela (niepotrzebne skreślić)*

Zwróciliśmy się do Premiera i Ministerstw z wnioskiem w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego ** o zadbanie, by cała ta karuzela prawodawcza, której obecnie doświadczamy, była na bieżąco i niezwłocznie aktualizowana i gromadzona w sposób ułatwiający obywatelom orientację w zmieniających się przepisach. Proponowaliśmy, by akty prawne były publikowane przed konferencjami prasowymi, w jednym miejscu.