W ratuszu odbyła się Konferencja matematyczna

Dzisiaj w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbyła się konferencja matematyczna. 


Zebranych na sali powitała wiceprezydent Magdalena Majka, która wyraziła nadzieję, że konferencja będzie początkiem bardzo dobrego i ważnego procesu, który zostanie zapoczątkowany i kontynuowany w sądeckiej edukacji.


Chodzi o program, który Prezydent Ludomir Handzel organizuje we współpracy ze spółką NEWAG. Ma on na celu wdrożenie innowacji pedagogicznej wspierającej rozwój uzdolnień matematycznych w edukacji przedszkolnej i szkolnej.


Podczas spotkania wykład nt. "Dzieci uzdolnione matematycznie: mity, wyniki badań i wnioski pedagogiczne” wygłosiła znakomita pedagog, prof. zw. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.


W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Nowego Sącza, firmy NEWAG, nauczyciele oraz rodzice.