W ratuszu odbyło się spotkanie nt. funkcjonowania nowosądeckiej oświaty

W ratuszu odbyło się spotkanie nt. funkcjonowania nowosądeckiej oświaty
W ratuszu odbyło się spotkanie nt. funkcjonowania nowosądeckiej oświaty, Fot. UMNS

24 października w nowosądeckim ratuszu gościła młodzież z Chorwacji, Włoch, Niemiec, Finlandii i Hiszpanii.

 

Goście przyjechali do Nowego Sącza na zaproszenie Zespołu Szkół Społecznych "Splot", w ramach projektu Erasmus pn. "From ME to WE".

 

Młodzież powitał i przyjął wiceprezydent Artur Bochenek. Podczas wizyty młodzi ludzie wzięli udział w spotkaniu nt. funkcjonowania sądeckiej oświaty poprowadzonym przez dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania UMNS Małgorzatę Belską.

 

W wydarzeniu uczestniczył wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Stanisław Szudek.

 

Źródło i Fot. UMNS