W Starostwie odbył się Konwent wójtów i burmistrzów

W Starostwie odbył się Konwent wójtów i burmistrzów
W Starostwie odbył się Konwent wójtów i burmistrzów, Fot. Maria Olszowska

15 lutego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbył się Konwent wójtów i burmistrzów. Wzięli w nim udział starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, Zarząd Powiatu, wójtowie i burmistrzowie z regionu nowosądeckiego oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

 

- Dziękuję staroście nowosądeckiemu za reaktywowanie Konwentu – mówił marszałek Witold Kozłowski. – Mam nadzieję, że będziemy się spotykać regularnie i omawiać najważniejsze sprawy dla Sądecczyzny.

 

Podczas spotkania dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj przedstawiła informację na temat sieci ścieżek rowerowych oraz realizacji inwestycji drogowych w Województwie Małopolskim. Z kolei marszałek województwa Witold Kozłowski udzielał odpowiedzi na pytania posłów i włodarzy gmin. Większość z nich dotyczyła połączeń drogowych i szans na ich budowę. Dyskutowano m.in. na temat budowy mostu w Kurowie i „Sądeczanki”, kolejnego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu oraz połączenia północnej i zachodniej obwodnicy Nowego Sącza.

 

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski podsumował jakie inwestycje zostały już zrealizowane przez Powiat Nowosądecki oraz przedstawił jakie są plany na kolejne lata. Mówił o remontach dróg i budowie chodników w ubiegłym roku, budowie hali sportowej w Grybowie przy nowym budynku Liceum Ogólnokształcącego, termomodernizacji szkół powiatowych i DPSów oraz budowie nowego skrzydła szpitala powiatowego w Krynicy-Zdroju. Wspomniał także o środkach pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, które pozwoliy na realizację tych przedsięwzięć.

 

- W planach na ten rok mamy między innymi zakończenie we wrześniu budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu – dodał starosta Marek Kwiatkowski. - Wartość robót to ponad pięć milionów złotych. Trwa również termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Planowany termin realizacji pierwszego etapu inwestycji to maj 2019 roku, a orientacyjna wartość to ponad trzy miliony złotych. 

 

Ponadto zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy i modernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych (orientacyjna wartość zamówienia: 100 tys. zł) i budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (orientacyjna wartość zamówienia: 50 tys. zł).

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, Fot. Maria Olszowska