W szkole w Marcinkowicach postanie klasa sportów saneczkowych

W szkole w Marcinkowicach postanie klasa sportów saneczkowych
W szkole w Marcinkowicach postanie klasa sportów saneczkowych

Od września w Zespole Szkół w Marcinkowicach zostanie powołana nowa klasa o profilu sportowym, ze specjalnością sportów saneczkowych.

 

Porozumienie na ten cel zostało dzisiaj podpisane w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, pomiędzy szkołą, a polskim Związkiem Sportów Saneczkowych i Powiatem Nowosądeckim jako organem prowadzącym dla szkoły.

 

W ramach przedsięwzięcia PZSS pomoże m.in. opracować specjalistyczny program kształcenia, zorganizować obozy treningowe oraz wyposaży szkołę w Marcinkowicach w dwa trenażery saneczkarskie.

 

Starosta Marek Kwiatkowski wyraził swoje zadowolenie z faktu, że młodzi ludzie będą się rozwijać dzięki tego typu zajęciom.

 

Jestem wielkim zwolennikiem uprawiania sportu i rozwoju młodych ludzi właśnie przez takie zajęcia. Dają one nie tylko poczucie przynależności do grupy, budują tężyznę fizyczną, uczą rywalizacji fair play, ale też wpływają na kształtowanie charakteru - powiedział starosta.

 

Źródło: SPNS, Fot. Maria Olszowska