Ważny Komunikat Wojewody Małopolskiego dla miasta Nowego Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego

Ważny Komunikat Wojewody Małopolskiego dla miasta Nowego Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego
Ważny Komunikat Wojewody Małopolskiego dla miasta Nowego Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego Wojewoda Małopolski wydał Decyzję dotyczącą czasowego zawieszenia działalności na terenie całego województwa małopolskiego, w terminie od dnia 16 października 2020 roku do odwołania w następujących instytucjach:
 

  • dziennych domach i klubach seniora , w tym w placówkach działających w ramach           Programu Senior+ oraz w  innych placówkach dla osób starszych,
  • środowiskowych domach samopomocy,
  • warsztatach  terapii zajęciowej,

 
Dostosowując się do powyższej decyzji i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza osób w podeszłym wieku, Prezydent Miasta Ludomir Handzel poleca zawieszenie w podanym terminie działalność w/w placówek w tym:  Środowiskowego Domu Samopomocy i placówek prowadzących zajęcia dla seniorów.

 

Źródło: UMNS