Widzisz tak oznaczony worek ze śmieciami? Omijaj go szerokim łukiem

Widzisz tak oznaczony worek ze śmieciami? Omijaj go szerokim łukiem
Widzisz tak oznaczony worek ze śmieciami? Omijaj go szerokim łukiem. fot ilu

Nowe oznaczenie worków na śmieci związane jest z covid-19. 

 

Gospodarze gmin powinni pozostawać w kontakcie z wojewodami, policją i ośrodkami pomocy społecznej, gdyż w tych instytucjach znajdują się informacje o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie. Dane te nie mogą być przekazywane innym podmiotom.

 

Do obowiązków gmin należy:

  • w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji
  • zapewnienie ich odbioru nie rzadziej, niż co 7 dni
  • zorganizowanie odpowiedniego transportu takich worków bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją
  • zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu.


Są również wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami „C”:

  • Odpady „C”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie
  • jeżeli worek jest rozerwany lub niezamknięty, należy poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów
  • odpady nie powinny mieć kontaktu z osobami sortującymi – w przypadku braku możliwości korzystania wyłącznie z linii całkowicie zautomatyzowanych, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania
  • w przypadku niedoboru personelu do odbierania lub zagospodarowywania odpadów „C” zaleca się zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,
  • w miarę możliwości pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.

 

Źródło : UMWM