Więcej środków z PFRON dla Małopolski

Więcej środków z PFRON dla Małopolski
Więcej środków z PFRON dla Małopolski, Fot. ilustracyjna Pixabay

Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków finansowych z PFRON na realizacje zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową.

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych na 2019 r. Zgodnie z uchwałą Województwo Małopolskie otrzyma łącznie 93 634 844 zł, czyli o 3 501 608 zł więcej niż pierwotnie. 

 

Plan finansowy PFRON przewiduje przekazanie samorządowi województwa 13 370 620 zł, natomiast kwota 80 264 224 zł zotanie przekazana samorządom powiatowym. Środki finansowe przekazane przez PFRON zostaną przeznaczone na realizację działań infrastrukturalne i wspierające placówki. 

 

Samorządy powiatowe przeznaczą środki finansowe na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapi zajęciowej, a także wsparcie osób indywidualnych. 

 

PFRON uruchomił również System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków tego funduszu. W województwie małopolskim do SOW przystąpiły wszystkie powiaty. System pozwala podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych i osobom niepełnosprawnym szykie i sprawne składanie wniosków o środki PFRON bez wychodzenia z domu. 

 

Źródło: Miasto Limanowa, Fot. ilustracyjna Pixabay