Wieloletni dyrektor MCK SOKÓŁ laureatem 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga

Wieloletni dyrektor MCK SOKÓŁ laureatem 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga
Wieloletni dyrektor MCK SOKÓŁ laureatem 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga

Antoni Malczak, wieloletni dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, został laureatem tegorocznej 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, w kategorii „Naukowcy, badacze, animatorzy”.

 

Organizatorem konkursu w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.

 

Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia  i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

 

Panu Antoniemu Malczakowi serdecznie gratulujemy! 

 

Fot. MCK Sokół

 

Gratulacje należą się również pozostałym laureatom z województwa małopolskiego. Są to: w kategorii „Kapel ludowych” Kapela Ludowa MOGILANIE z Mogilan oraz w kategorii „Zespołów folklorystycznych” Zespół Góralski ZORNICA z Zakopanego.

 

Źródło: MCK Sokół