Wjechali do Polski w naczepie z ziemniakami

Wjechali do Polski w naczepie z ziemniakami
Wjechali do Polski w naczepie z ziemniakami, Fot. ilustracyjna

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali sześciu obywateli Afganistanu, którzy ukryli się w ciężarówce wiozącej ziemniaki i w ten sposób nielegalnie dotarli do Polski.


Sytuacja miała miejsce 29 maja. Informację o sześciu cudzoziemcach, którzy uciekli z naczepy ciężarówki, funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali od policjantów z Katowic. Wcześniej o tym zdarzeniu poinformował policjantów kierowca ciężarówki.

 

W działaniach poszukiwawczych, prowadzonych na terenie Katowic, brały udział patrole Straży Granicznej oraz Policji. Po kilku godzinach zatrzymano sześciu młodych mężczyzn. Tylko jeden z nich miał dokument pozwalający na ustalenie tożsamości i obywatelstwa. Pozostałych pięciu zadeklarowało afgańskie pochodzenie. Pięciu obywatelom Afganistanu przedstawiono zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy Polski przy użyciu podstępu.

 

Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Wobec cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne, zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Decyzją sądu zostali oni umieszczeni w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców na okres trzech miesięcy. Z kolei szósty cudzoziemiec, ze względu na dolegliwości zdrowotne, został skierowany przez lekarza na leczenie szpitalne.

 

Źródło: SG, Fot. ilustracyjna