Władze PWSZ o podsumowaniu ostatnich 5 lat, planach uczelni oraz nauce w czasie pandemii

Władze PWSZ o podsumowaniu ostatnich 5 lat, planach uczelni oraz nauce w czasie pandemii
Władze PWSZ o podsumowaniu ostatnich 5 lat, planach uczelni oraz nauce w czasie pandemii

Podczas konferencji rektor Mariusz Cygnar podziękował społeczności akademickiej za głosy, jakie zostały na niego oddane oraz opowiedział o tym, co działo się w kwestiach uczelnianych na przełomie ostatnich pięciu lat.

 

W okresie tym uruchomiono 10 kierunków. Jak się okazuje od nowego roku akademickiego będzie ich więcej. W ostatnim czasie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotarła dobra wiadomość.

 

Pan minister szkolnictwa wyższego podpisał kolejne uprawnienia do prowadzenia kierunku Public Relations i Reklamy od 1 października 2020/2021. Kolejne cztery kierunki są procedowane w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które mamy nadzieję spotkają się również z pozytywnym odzewem - powiedział.

 

W ramach inwestycji w ciągu pięciu lat dokonano modernizacji budynku biblioteki łącznie z infrastrukturą oraz wybudowano Mono profilowe Centrum Symulacji Medycznej. Do dnia dzisiejszego bardzo ważnego ze względu na panującą pandemie. Wiele zajęć specjalistycznych na kierunkach takich jak ratownictwo medyczne czy pielęgniarstwo mogą odbywać się dzięki temu centrum.

 

Poprzez wspólne działania pracowników i studentów pozyskano 28 mln środków na rożnego rodzaju projekty. Bardzo ważna jest inwestycja związana z budową Instytutu Ekonomicznego. Praktycznie jest już cała dokumentacja do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania, na przełomie 2-3 tygodni powinien on zostać już ogłoszony.
 

Co do podniesienia, jakości kształcenia niezbędnym elementem są laboratoria, które były sukcesywnie powiększane. Kolejną ważną rzeczą dla rozwoju uczelni było uzyskanie przez wydawnictwo naukowe 80 pkt. w związku z możliwością publikowania monografii naukowych. Jeśli chodzi o rozwój kadry w tym czasie to 33 pracowników uzyskało stopnie doktorskie i doktora habilitowanego. 

 

Rektor opowiedział również o tym jak będzie wyglądała przyszłość uczelni, czyli to, co jest istotne z punktu widzenia działalności i utrzymania się na trudnym rynku nauk edukacyjnych. Priorytetem jest tutaj kadra i jej rozwój naukowo-badawczy. W 2016 rozpoczęto pilotażowe programy dla pracowników. Jest to wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą wzbogacać swoją wiedzę i działalność naukową oraz uzyskiwać kwalifikacje zawodowe. 

 

Znacząco zwiększymy kwoty finansowe dla osób, które chcą prowadzić badania naukowe. Dodatkowo od wielu lat funkcjonuje stypendium naukowe - kontynuował.

 

Z racji dużego zapotrzebowania Instytutu Technicznego oraz Pedagogicznego podjęte zostały kroki o ich rozbudowę. Zarówno jeden jak i drugi jest bardzo oblegany przez kandydatów na studia. 

 

W roku następnym będziemy starać się o projekty budowlane i mam nadzieję, że do końca mojej kadencji, czyli 2024 roku będziemy mogli z jednym lub drugim instytutem rozpocząć inwestycje.

 

W przygotowaniu są też kolejne kierunki m.in. kryminologia i resocjalizacja. Rektor zaznaczył, że obszar, który należy wzmocnić to współpraca uczelni z otoczeniem społeczno- gospodarczym. 

 

Zwiększyła się liczba czynnych umów. Wiele firm chce udostępniać infrastrukturę, aby studenci nie tylko odbywali praktyki, ale też pisali prace dyplomowe przy współpracy z danym podmiotem.

 

Na etapie przygotowywania są także wspólne wnioski o pozyskanie dodatkowych środków, grantów. Mowa o Narodowym Centrum Badan i Rozwoju. 

 

Jeden wniosek już został przesłany do oceny formalnej. Opracowywany jest kolejny projekt wielomilionowy w Instytucie Kulutry Fizycznej, gdzie będzie powstawać komora hiperbaryczna.

 

Z ważnych kwestii to także to, że uczelnia chce aplikować o ewaluacje, jakości naukowej. W dwóch lub trzech dyscyplinach jest możliwe uzyskanie parametryzacji. Mowa o osiągnięciach naukowo-badawczych pracowników PWSZ. Chodzi o nauki ekonomiczne, inżynieryjno-techniczne, o zdrowiu i kulturze fizycznej.

 

Prorektor ds. studenckich i kształcenia Halina Potok opowiedziała o tym jak będzie się odbywała nauka w tym trudnym czasie w roku akademickim 2020/2021. 

 

Możemy zaproponować kandydatom 16 kierunków studiów 1 stopnia i 8 kier 2 stopnia. Oferta jest bardzo zróżnicowana. Kierunki są prowadzone w ramach pięciu różnych instytutów. Każdy z nich prowadzi kierunki w różnych obszarach i dyscyplinach naukowych. Rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca. W tym roku wygląda trochę inaczej, bo jest ona typowo elektroniczna. Zakończy się dopiero 4 września. Wtedy na podstawie dokumentów kandydat uzyska informację czy znalazł się na liście osób mających uprawnienia do wpisu na listę studentów. Od 7-11 września kandydaci będą mieli kontakt z komisją rekrutacyjną, aby złożyć oryginalne dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji. Jeśli w 1 turze nie zostanie osiągnięty limit przyjęć to będzie 2 tura od 7-22 września. Jej wyniki będą 23 września, a wpis na listę studentów będzie się odbywał w dniach 24-25 września.

 

Z kolei prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy dr Marek Reichel powiedział jak uczelnia siebie radziła w okresie pandemii.


Cały semestr polegał na pracy zdalnej. Wprowadzone zostały systemy ułatwiające komunikowanie studentów z wykładowcami. Jednak nic nie zastąpi tego realnego bezpośredniego kontaktu studentów z wykładowcami. Przyszły takie czasy, że musieliśmy to inaczej przemodelować. Obecnie jesteśmy w trakcie sesji. Egzaminy są przeprowadzane zdalnie. Sprawy związane z obronami prac dyplomowych mogą się odbywać dwutorowo. Mogą one przebiegać w tradycyjny sposób lub pośredni, zdalny, czyli online w zależności od ustaleń studentów z promotorami.