Województwo Małopolskie. Podsumowanie pierwszych dni badań pracowników DPS-ów

Województwo Małopolskie. Podsumowanie pierwszych dni badań pracowników DPS-ów
Województwo Małopolskie. Podsumowanie pierwszych dni badań pracowników DPS-ów, Fot. MUWK

W poniedziałek 27 kwietnia rozpoczęły się profilaktyczne badania pod kątem koronawirusa u pracowników DPS-ów w Województwie Małopolskim.

 

Do tego celu została wykorzystana dodatkowa wojskowa karetka funkcjonująca w ramach wojskowych zespołów interwencji kryzysowej, utworzonych w każdym województwie na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

 

Wymazy pobiera personel medyczny 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a testy wykonuje laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W realizacji projektu uczestniczy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

Wojskowa karetka wymazowa odwiedziła dotychczas DPS-y w powiatach: wielickim, brzeskim, myślenickim i limanowskim. W sumie do tej pory skontrolowano 12 Domów Pomocy Społecznej i wykonano 421 testów. Badania przebiegają bardzo sprawnie. Średnio dziennie udaje się pobrać ponad 100 wymazów, a kolejne są w toku. Wszystkie dotychczas uzyskane wyniki okazały się negatywne.

 

Źródło: MUWK