Wręczono nagrody szkołom, które zwyciężyły w Igrzyskach i Licealiadzie

Wręczono nagrody szkołom, które zwyciężyły w Igrzyskach i Licealiadzie
Fotografia ilustracyjna

Antoni Koszyk – wicestarosta nowosądecki – w dniu 18 grudnia 2018 r. nagrodził zwycięzców Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 2017/2018. Cykl imprez sportowych został zorganizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Łącznie zostały zorganizowane aż 64 imprezy sportowe skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Środki finansowe na ten cel zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe. Udzielone dofinansowanie szacuje się na około ponad 95.000 zł. W zawodach uczestniczyło łącznie nieco ponad 5000 zł dziewcząt i chłopców. 

 

Młodzi sportowcy rywalizowali ze sobą w ponad 20 dyscyplinach sportowych, w tym m.in. w siatkówce, piłce nożnej, piłce ręcznej i koszykówce, unihokeju i tenisie stołowym, a także w narciarstwie alpejskim i konkurencjach lekkoatletycznych. 


Współzawodnictwo Sportowe Szkół zostało podzielone na Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży i Licealiadę Młodzieży. Cykl imprez sportowych ma na celu ukształtowanie wśród dzieci i młodzieży ducha zdrowej rywalizacji i dbałości o kondycję fizyczną. 

 

Rywalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół trwa przez cały rok. W roku szkolnym 2017/2018 rywalizacja szkół była wyrównana, a uczestnicy zawodów reprezentowali wysoki poziom. 

 

Nagrody zostały wręczone osobom reprezentującym nagrodzone placówki oświatowe w formie kwot pieniężnych i pucharów. Nagrody zostały ufundowane z budżetu powiatu nowosądeckiego.