Wspólny projekt Nowego Sącza i Słowacji

Wspólny projekt Nowego Sącza i Słowacji
Wspólny projekt Nowego Sącza i Słowacji, Fot. Miasto Nowy Sącz

13 maja Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel spotkał się z Peterem Martinką starostą słowackiej miejscowości uzdrowiskowej Wyżne Rużbachy oraz Martą Hanečákovą - Dyrektor Centrum Czasu Wolnego ze Starej Lubovni.

 

Oba miasta będą wspólnie starać się o dofinansowanie na zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

W Nowym Sączu projekt obejmie rewitalizację zdegradowanej ścieżki przyrodniczej na terenie Lasku Falkowskiego. Ma ona zostać wzbogacona o nowe elementy do gier oraz ćwiczeń na wolnym powietrzu.

 

Z kolei Wyżne Rużbachy chcą zrewitalizować teren zlokalizowany przy dawnym kamieniołomie tzw. „Rzeźbiarskie Sympozjum”. 

 

Spotkanie zaowocowało podpisaniem umowy partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji projektu. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz