Współpraca Polskiej Spółki Gazownictwa i Nowego Sącza z myślą o środowisku

Współpraca Polskiej Spółki Gazownictwa i Nowego Sącza z myślą o środowisku
Współpraca Polskiej Spółki Gazownictwa i Nowego Sącza z myślą o środowisku, Fot. ilustracyjna

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel spotkał się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, w celu omówienia celów i form bieżącej i przyszłej współpracy.

 

W spotkaniu wzięli udział także dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grzegorz Tabasz oraz dyrektor Odziału Zakładu Gazowniczego W Krakowie, doradca Prezesa Zarządu PSG ds. Rozwoju Rynku i kierownik Gazowni w Nowym Sączu. Po stronie PSG pojawiły się również reprezentantka Działu Organizacyjno – Prawnego Magdalena Warchoł oraz starszy specjalista Departamentu Rozwoju Oddziału Wsparcia w Warszawie. 

 

Zakres współpracy obejmuje między innymi punktową gazyfikację przez stacje LNG na obszarze miasta Nowego Sącza oraz działania ukierunkowane na poprawę jakości powietrza w Nowym Sączu oraz okolicznych gminach. Ponadto, podczas spotkania zostało omówione drugostronne zasilanie w paliwo gazowe Nowego Sącza oraz możliwości pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z nowelizacjami ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

 

Podczas spotkania reprezentanci obu stron debatowali nad podjęciem działań edukacyjnych ukierunkowanych na poprawę świadomości społecznej w sprawie działań na rzecz poprawy czystości powietrza. Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Miasta Nowy Sącz podjęli decyzję o zorganizowaniu spotkania w styczniu 2019 r., na które zostaną zaproszeni przedstawiciele okolicznych gmin mając na uwadze, że wspólne działania są niezbędne do poprawy jakości powietrza w Nowym Sączu i okolicach.