Wybrano nowego Skarbnika Miasta

Wybrano nowego Skarbnika Miasta
Oficjalna strona Miasta Nowy Sącz

18 grudnia podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza powołano nowego Skarbnika. Decyzją radnych została nim Renata Seruga-Tokarz. Jej kandydaturę zgłosił Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Pani Renata Seruga-Tokarz spełnia wymogi formalne określone w ustawie o finansach publicznych, posiada doświadczenie i wiedzę do pełnienia tej funkcji. 
 

Nowa Skarbnik Miasta Renata Seruga-Tokarz w 2004 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu w zakresie Zarządzania Finansami. Następnie w 2007 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Rachunkowości i Finansów. W 2007 roku uzyskała także certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo w 2013 roku ukończyła kolejne studia podyplomowe na wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Katedra Prawa w zakresie Doradztwa Podatkowego.
 

Posiada 20 letnie doświadczenie w zawodzie księgowego, w tym także przy realizacji projektów z funduszy zewnętrznych. 
 

Od 2012 roku pracuje również jako trener szkoleniowy na zlecenie Sądeckiej Izby Gospodarczej, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Nowy Sącz, realizując wykłady z zakresu księgowości, podatków, przepisów ZUS oraz kadr i płac.