Wygraliśmy przed WSA z Prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Wygraliśmy przed WSA z Prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  nie chciał ujawnić wynagrodzeń delegowanych pracowników sądu. WSA zobowiązał  go do rozpatrzenia wniosku. Dowiedzieliśmy się, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zatrudnił dwóch pracowników, mimo brakujących etatów urzędniczych, by po niespełna miesiącu oddelegować ich do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z przekazanych nam informacji wynikało, że wynagrodzenia oddelegowanych pracowników są nawet czterokrotnie wyższe