Wyniki audytu w SARR SA - ciągłe straty, opieszałość i potrzeba restrukturyzacji

Wyniki audytu w SARR SA - ciągłe straty, opieszałość i potrzeba restrukturyzacji
Wyniki audytu w SARR SA - ciągłe straty, opieszałość i potrzeba restrukturyzacji, Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

W dniu 16 września 2019 r. w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały przedstawione wyniki audytu wewnętrznego, który od 8 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. został przeprowadzony w miejskiej spółce Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego SA (dalej jako SARR).

 

Wyniki audytu zostały zaprezentowane przez prezesów spółki SMCG SenseMaking Consulting Group - prof. Romana Batko i dr inż. Janusza Sasaka. Audyt w miejskiej spółce SARR SA wykazał szereg nieprawidłowości, w tym m.in. nierealizowanie przez spółkę zadań, do których została powołana. Działania spółki powinny wykraczać poza teren Nowego Sącza. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego SA miała prowadzić działania i realizować projekty o dużym znaczeniu społecznym, wspierającym rozwój na obszarze całego regionu.

 

Tymczasem audyt wykazał, że spółka realizowała jedynie projekty o małym znaczeniu społecznym, które nie przyczyniły się zbytnio do rozwoju regionalnego. Co gorsza, gospodarka finansowa miejskiej spółki jest w fatalnym stanie - działalność tego podmiotu przynosi straty i jednocześnie nie zapewnia miastu i jego mieszkańcom żadnych korzyści. W ocenie audytorów spółka miejska powinna przejść restrukturyzację. Konieczne jest także stworzenie strategii wspierania rozwoju regionalnego.

 

Audyt pozwolił na wykrycie takich nieprawidłowości, jak chaotycznie prowadzona dokumentacja, zawieranie mało transparentnych umów bez dbałości o interes spółki, czy też nieprowadzenie ewidencji pojazdów w audytowanym okresie. Audytorzy nie mogli sprawdzić zasadności podróży służbowych z roku 2018 r., ponieważ dokumentacja jest wybrakowana. 

 

Niepokojące jest to, że w analizowanym okresie strata z działalności operacyjnej występowała co roku. Wyjątkiem był 2017 r. - wówczas zysk spółki wyniósł 2821,85 zł, ponieważ sprzedano aktywa majątkowe. Tymczasem prace zarządu były nagradzane przez radę nadzorczą nagrodami dla jego członków, pomimo tego, że nieosiągano zamierzonych celów. Oznaczało to, że bez względu na wyniki pracy zarządu, jego członkowie mogli liczyć na hojność ze strony organu nadzorczego spółki. 

 

W audytowanym okresie doszło do przywłaszczenia przez pracownika spółki kwoty 206 552,74 zł. Spółka SARR zawarła z pracownikem ugodę pozasądową w sprawie naprawienia szkody, jednak nie zgłosiła tego faktu zarówno do prokuratury, jak i do samorządu miasta. Dług został sprzedany zewnętrznej firmie za połowę wartości. Powyższa historia pokazuje, że dyscyplina finansów to pojęcie obce dla osób zarządzających spółką.

 

Podczas audytu wypłynął także wątek założenia przez SARR SA fundacji Silver Economy, nad którą spółka nie ma kontroli. Fundacja konkuruje z SARR na rynku usług szkoleniowych działając na szkodę fundatora. Pełna prezentacja wyników audytu przeprowadzonego w SARR SA jest dostępna pod tym linkiem.

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz