XXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Budżet uchwalony

XXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Budżet uchwalony
XXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Budżet uchwalony

W dniu dzisiejszym odbyła się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Nowego Sącza.

 

Została ona zwołana na wniosek prezydenta Ludomira Handzla, po ubiegłotygodniowych dość burzliwych obradach, kiedy to nie udało się uchwalić budżetu Miasta, przez co została zablokowana większa część inwestycji w Nowy Sączu.

 

W trakcie sesji dyskutowano o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza. Prezydent Ludomir Handzel mówił o planowanych inwestycjach, które w przypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Miasta nie zostaną zrealizowane. Chodziło m.in. o:

 

 • wypłatę rekompensat za 2018 rok w spółce MPK oraz podwyżki dla jej pracowników,
 • wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników sądeckiego Urzędu Miasta,
 • dodatkowe prace remontowe w budynkach komunalnych, 
 • modernizację systemu monitoringu w SP nr 7 i SP nr 8,
 • opłacenie zagranicznego wyjazdu dzieci z Zespołu Szkół nr 5, w ramach projektu Erazmus,
 • wypłatę nagród przyznanych przez MEN dla nauczycieli w SP nr 2 i SP nr 21 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
 • doposażenie DPS przy ul. Nawojowskiej 155, 
 • refundację montażu bram obrotowych i systemu softwerowego na obiekcie Sandecji,
 • wzmocnienie urządzeń klimatyzacyjnych w MOSiR,  
 • utworzenie centrów kompetencji zawodowych,
 • nieodpłatną pomoc prawną, 
 • udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym,
 • wypłacenie kwoty doatcji dla przedszkoli i szkół publicznych  w terminie,
 • budowę mostu południowego, 
 • budowę przystanku-dworca autobusowego na Bulwarze Narwiku,
 • utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych przy SP nr 21,
 • budowę interaktywnego placu wodnego na MOSiR,
 • dwa programy "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza" oraz "Korona Sądecka w sprawie odnawialnych źródeł energii".

 

Podczas obrad nie obyło się bez przepychanek słownych pomiędzy radnymi. Swoje niezadowolenie wyrażali również tłumnie zgromadzeni w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza mieszkańcy miasta.

 

Radnym oraz Prezydentowi udało się jednak wypracować wspólne stanowisko i budżet został uchwalony. Dodatkowo Radni wyrazili również zgodę na zaskarżenie do Sądu decyzji RIO o wstrzymaniu dopłat do błękitnego węgla dla Miasta Nowego Sącza.

 

Na zakończenie prezydent Ludomir Handzel podziękował radnym, którzy zagłosowali za uchwałą budżetową:

 

Szanowni Państwo schodząc z tej mównicy chciałem jeszcze podziękować wszystkim radnym, którzy są na tej sali, którzy zagłosowali za uchwałą budżetową. Po prostu dzisiaj wygrał Nowy Sącz.