XXVI Sesja Rady Miasta. Radni uchwalili budżet na 2020 rok

XXVI Sesja Rady Miasta. Radni uchwalili budżet na 2020 rok
XXVI Sesja Rady Miasta. Radni uchwalili budżet na 2020 rok

20 grudnia br. w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta. Przed obradami radni połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

Podczas obrad debatowano nad projektem uchwały budżetowej przygotowanym przez Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

 

Oprócz tego poruszane były m.in. takie kwestie jak:

 • przyznanie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”,
 • zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza,
 • zmiana Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019,
 • ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 • przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza,
 • wynagrodzenie dla nauczycieli,
 • opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie go na parkingu strzeżonym,
 • opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 • wynagrodzenie dla rodzin zastępczych oraz tych prowadzących rodzinny dom dziecka,

 

W trakcie sesji radni przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza. W budżecie znalazła się także autopoprawka zgłoszona przez Prezydenta Ludomira Handzla. Z kolei postulaty zgłaszane przez radnych Klubu PiS - Wybieram Nowy Sącz tj. 11 inwestycji nie zostały w nim uwzględnione.

 

Po 9 godzinach obrad zostały one przerwane przez przewodniczącego Artura Czerneckiego. Miało to miejsce w trakcie debatowania o przyjęciu Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Nowego Sącza. 

 

Dokoćzenie obrad oraz podjęcie uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego zatytułowanego „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020”,
 • ustanowienia służebności gruntowej,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”.

nastąpi w trakcie kolejnej Sesji Rady Miasta, która odbędzie się 30 grudnia br.