Zakaz prowadzenia leczenia oraz rehabilitacji uzdrowiskowej w czerwonej strefie zniesiony

Zakaz prowadzenia leczenia oraz rehabilitacji uzdrowiskowej w czerwonej strefie zniesiony
Zakaz prowadzenia leczenia oraz rehabilitacji uzdrowiskowej w czerwonej strefie zniesiony

Od soboty 29 sierpnia w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia br. w strefie czerwonej zniesiono również zakaz prowadzenia:

  • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • realizacji projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w: podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
  • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Źródło i fot.: MZ