Zakończył się remont drogi „Przez Wieś” w Woli Kurowskiej

Zakończył się remont drogi „Przez Wieś” w Woli Kurowskiej
Zakończył się remont drogi „Przez Wieś” w Woli Kurowskiej

W ramach zadania wyremontowano 120 metrów drogi.

 

Remont polegał na stabilizacji drogi oraz położeniu nowej nawierzchni w miejscach, gdzie obsypywały się pobocza. Było to szczególnie ważne ponieważ dalsze obsypywanie pobocza groziło obsunięciem się drogi - informuje Samorząd.

 

Koszt inwestycji to 70 tys. zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.

 

Fot. GCH