Zakończył się remont dwóch dróg w Gminie Chełmiec

Zakończył się remont dwóch dróg w Gminie Chełmiec
Zakończył się remont dwóch dróg w Gminie Chełmiec

Chodzi o drogi gminne w Boguszowej i Biczycach Dolnych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu gminy Chełmiec i funduszu sołeckiego.

 

W Boguszowej na odcinku 300 mb (droga "Olchówka") wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, położono nową nawierzchnię z betonu, usypano pobocza z kruszywa łamanego oraz pogłębiono i poszerzono rowy. Koszt inwestycji wyniósł 45 tys. zł.
 

W Biczycach Dolnych na odcinku 330 mb (droga „Nad Biczyczanką”) wykonano warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego oraz regulację studni kanalizacyjnych, położono warstwę ścieralną asfaltową i usypano pobocza z kruszywa łamanego. Koszt inwestycji wyniósł 63 tys. zł.


Gmina Chełmiec w bieżącym roku przy współpracy z funduszem sołeckim zamierza wykonać jeszcze 7 dróg gminnych.

Zakończył się remont dwóch dróg w Gminie Chełmiec Zakończył się remont dwóch dróg w Gminie Chełmiec Zakończył się remont dwóch dróg w Gminie Chełmiec Zakończył się remont dwóch dróg w Gminie Chełmiec Zakończył się remont dwóch dróg w Gminie Chełmiec

Źródło i fot. GCH