Zakończył się remont Oddziału Zakaźnego sądeckiego szpitala

Zakończył się remont Oddziału Zakaźnego sądeckiego szpitala
Zakończył się remont Oddziału Zakaźnego sądeckiego szpitala

30 kwietnia zakończył się remont Oddziału Zakaźnego, który był kolejnym z etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W całkowicie zmodernizowanym budynku  znajdującym się na terenie szpitala zadomowił się Oddział Zakaźny przeniesiony z zabytkowego dworku w Dąbrowej. Tutaj będzie jego docelowe miejsce. W Oddziale funkcjonuje 20 łóżek, w tym 3 z nich to łóżka intensywnej terapii.

 

Remont pochłonął 1  364 000 zł – roboty budowlane, a doposażenie to kwota  około 200 000 zł. Oddział został dostosowany dla osób z podejrzeniem COVID – 19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”.

 

Utworzono 3 izolatki ze śluzami z osobnym wejściem z zewnątrz, zmodernizowane zostały piwnice budynku z przeznaczeniem na szatnie dla personelu oraz odnowiona została elewacja budynku. Koszt tych inwestycji to 800 000 zł.  

 

W ramach tych działań zaplanowano zakup potrzebnego sprzętu m.in.: Tomograf Komputerowy ,Aparaty RTG przewoźne, Aparat USG, Defibrylator, Brochofiberoskop, Ssaki mobilne, Nebulizator.

Zakończył się remont Oddziału Zakaźnego sądeckiego szpitala Nowy Sącz Zakończył się remont Oddziału Zakaźnego sądeckiego szpitala Nowy Sącz Zakończył się remont Oddziału Zakaźnego sądeckiego szpitala Nowy Sącz Zakończył się remont Oddziału Zakaźnego sądeckiego szpitala Nowy SączZakończył się remont Oddziału Zakaźnego sądeckiego szpitala Nowy Sącz

Źródło i fot.: SNS