Zakończyła się modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku

Zakończyła się modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku
Zakończyła się modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku

Zakończyła się modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku.

 

Jego rewitalizacja była konieczna ze względu na niedostateczny stan techniczny i funkcjonalny, bo ntensywne użytkowanie sprawiło znaczne zużycie obiektu, który dotąd nie był remontowany.


W ramach prac remontowo-budowlanych wymieniono elementy skateparku oraz oświetlenie na korcie tenisowym, przeprowadzono renowację chodnika, ławek parkowych i nawierzchni boiska do koszykówki oraz wyremontowano ogrodzenie. Park sportowo – rekreacyjny został wyposażony m.in. w zestaw sprawnościowy, sprężynowiec, huśtawkę oraz piaskownicę.

 

Koszt przedsięwzięcia to ponad 390 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w kwocie 168 tys. zł. Wkład własny Gminy wyniósł ponad 220 tys. zł.

 

Źródło i Fot. Gmina Krynica-Zdrój