Zdalna nauka przedłużona do wakacji

Zdalna nauka przedłużona do wakacji
Zdalna nauka przedłużona do wakacji, Fot. ilustracyjna

Organizacja roku szkolnego 2019/2020, wakacje oraz letni wypoczynek były tematami przewodnimi dzisiejszej wideokonferencji Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

 

Od 1 czerwca będzie miał miejsce kolejny etap przywracania stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Uruchomione zostaną:

 • konsultacje dla uczniów z nauczycielami w szkołach,
 • zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
 • zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów III klas technikum,
 • praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.

 

Ponadto do wakacji nauka w szkołach i placówkach oświatowych będzie realizowana w trybie zdalnym.

 

Wysyłając dziecko na obóz lub kolonię należy pamiętać o tym, że:

 • dziecko biorące udział w wypoczynku musi być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,
 • w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby np. kaszel, gorączka, duszności, w ciągu 12 godzin od powiadomienia rodzic musi zabrać dziecko z wyjazdu,
 • należy zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa oraz ust,
 • trzeba sprawdzić czy organizator wypoczynku zadbał o bezpieczństwo dziecka zgodnie z wymogami sanitarnymi.

 

W kwestii pobytu dzieci i młodzieży na obozie lub kolonii obowiązywać będą następujące zasady:

 • obiekt musi być przeznaczony tylko do wypoczynku dzieci i młodzieży z wyodrębnioną do tego strefą,
 • w jednym pokoju lub namiocie może przebywać do 4 osób - uczestników z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia/4m2 powierzchni noclegowej na osobę,
 • kontakt uczestników z różnych turnusów ma być ograniczony do minimum,
 • organizator musi zapewnić odpowiednie ilości środków higienicznych dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

 

Źródło: MEN