Zestaw wideokonferencyjny o wartości ponad 218 tys. złotych dla "Elektryka"

Zestaw wideokonferencyjny o wartości ponad 218 tys. złotych dla "Elektryka"
Zestaw wideokonferencyjny o wartości ponad 218 tys. złotych dla "Elektryka", Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. Generała Józefa Kustronia w Nowym Sączu odebrał zestaw wideokonferencyjny o wartości 218 688,66 zł brutto, w który zostanie wyposażona jedna z dwóch pracowni multimedialnych. 

 

Miasto Nowy Sącz otrzymało na zakup zestawu wideokonferencyjnego dofinansowanie w wysokości 90% wartości. Równowartość 10% wartości sprzętu została pokryta z budżetu miasta Nowego Sącza. Zakup zestawu wideokonferencyjnego został zrealizowany w ramach projektu pod nazwą „Małopolska Chmura Edukacyjna” realizowanego przez Nowy Sącz i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.3 RPO WM na lata 2014 – 2020. 

 

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej platformy informatycznej dostarczającej usługi i aplikacje edukacyjne, które wykorzystują technologię chmury obliczeniowej w nowosądeckich szkołach ponadgimnazjalnych. Wideokonferencje, multimedia i mobilny dostęp oraz inne nowoczesne technologie, które zostaną wdrożone w szkołach biorących udział w projekcie mają na celu rozwój interaktywnej współpracy między szkołami a uczelniami w województwie małopolskim. Innowacyjny projekt pozwala zatem na wprowadzenie nowych rozwiązań dotychczas niestosowanych w edukacji. 

 

W okresie wakacji do drugiej szkolnej pracowni zostanie dostarczony drugi mobilny zestaw wideokonferencyjny. 

 

Warto nadmienić, że całkowita wartość projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” wynosi 60 125 481,64 zł, dotacja dla miasta Nowy Sącz wyniosła 1 147 500 zł, natomiast wkład własny miasta Nowy Sącz wynosi 135 000 zł.

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz