ZHP Hufiec im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej laureatem nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza

ZHP Hufiec im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej laureatem nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Oficjalna strona miasta Nowy Sącz

Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka została przyznana związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu. 

 

Nagroda została wręczona w czasie IX Nowosądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych Nowego Sącza. W imieniu ZHP Hufiec im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej wystąpiła zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych hm. Halina Sliżewska-Ściórka.

 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej jest organizacją pozarządową zrzeszającą dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Jej główną misją jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny i szacunku do innych.  Działalność tej organizacji pozarządowej obejmuje Miasto Nowy Sącz oraz gminy powiatu nowosądeckiego. Hufiec zrzesza ponad 400 osób – zuchów, harcerzy i instruktorów. Organizacja funkcjonuje już od 1911 r. 

 

IX Forum Organizacji Pozarządowych zostało zainaugurowane tradycyjnie przemarszem członków organizacji pozarządowych działających aktywnie w Nowym Sączu deptakiem z ul. Jagiellońskiej do ratusza. Po wręczeniu nagród, wykłady wygłosiły Maria Lorek (ZHP Hufiec im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej) oraz Marek Ryglewicz (Stowarzyszenie Sądecki Elektryk). Forum zostało uświetnione koncertem Mirosława Witkowskiego. Zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć też wystawę fotograficzną dokumentującą inicjatywy podejmowane przez lokalne organizacje pozarządowe. 

 

Na terenie Nowego Sącza i okolic działa wiele organizacji pozarządowych. Mogą one liczyć na wsparcie ze strony władz miasta. Pomoc jest udzielana m.in. poprzez wsparcie finansowe przekazywane w trybie małych grantów. Ponadto od 2004 r. Nowy Sącz współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego tworząc roczny program współpracy. W ten sposób organy samorządowe mogą w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi mogą wspierać inicjatywy ważne dla lokalnej społeczności.