"Zielone Płuca" Limanowej nad potokiem Jabłonieckim

"Zielone Płuca" Limanowej nad potokiem Jabłonieckim
Fotografia ilustracyjna

Wśród planowanych inwestycji realizowanych w Limanowej zainteresowanie lokalnej społeczności budzi projekt ukierunkowany na utworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim.

 

Powstanie też kompleks Parku Miejskiego i infrastruktura rekreacyjna. Projekt jest realizowany w celu rozwoju terenów zieleni w miastach i poprawy jakości środowiska miejskiego. W jego ramach miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych. Obszar objęty projektem obejmuje ok. 10 ha terenów w południowej części miasta Limanowa rozciągający się wzdłuż Potoku Jabłonieckiego. 

 

Powstanie nowy układ komunikacyjny, z wyposażeniem i elementami małej architektury. Kompleks będzie miejscem spotkań towarzyskich, biernego i czynnego wypoczynku, dla mieszkańców i turystów w każdym wieku. Projekt obejmuje także połączenie dwóch części miasta trasami spacerowymi i ścieżkami rowerowymi. 

 

Kompleks parkowo-rekreacyjny będzie pełnił funkcję wizytówki miasta. Realizacja tego projektu ma poprawić wartość objętego nim terenu i okolic. Projekt bazuje na naturalnym ukształtowaniu terenu i walorów krajobrazowych, akcentując piękno natury. Obiekty małej architektury i inne wyposażenie parku będzie jedynie dopełnieniem przystosowującym to miejsce do potrzeb lokalnej społeczności i osób odwiedzających miasto. 

 

Koncepcja projektu opiera się na podzieleniu zespołu parkowo – rekreacyjnego na kilka stref różniących się pod względem funkcji, a tym samym również pod względem wyposażenia. W strefie rekreacji wodnej powstaną m.in. takie obiekty, jak  basen pływacki, wodny plac zabaw, brodzik dla dzieci i boisko do siatkówki plażowej. Strefa rekreacji aktywnej zapewne będzie również cieszyć się dużym zainteresowaniem, także zimą – oprócz zewnętrznej siłowni, ścieżki leśnej z tarasami widokowymi i psiego parku powstanie tam lodowisko i stok saneczkowy. Kolejną z projektowanych stref jest strefa rekreacji biernej, w której głównym obiektem zostanie amfiteatr nad rozlewiskiem. Zaplanowano również sensoryczne altany i polanę piknikową. Ostatnia strefa – historyczno-parkowa z muszlą koncertową – zostanie miejscem imprez plenerowych.

 

Wszystkie strefy zostaną ze sobą połączone. Powstaną również zielone korytarze łączące teren parku z miastem. Podstawą będzie jednak zieleń miejska, którą park ma zachwycać przez cały rok