Złe wieści dla firm: 2020 r. przyniesie najwyższy wzrost składek ZUS w historii

Złe wieści dla firm: 2020 r. przyniesie najwyższy wzrost składek ZUS w historii
Złe wieści dla firm: 2020 r. przyniesie najwyższy wzrost składek ZUS w historii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje na temat wysokości składek, która będzie obowiązywała przedsiębiorców w 2020 r. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny przygotować się na znaczny wzrost wydatków związanych z opłacaniem składek na rzecz ZUS i NFZ.

 

Miesięczna wysokość składek opłacanych do ZUS-u przez przedsiębiorców w 2020 r. wyniesie niemal 1500 zł. Oznacza to, że wysokość składek wzrośnie w stosunku do 2019 r. o około 10% - to pierwszy tak duży wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w historii. 

 

Przyczyną znacznego wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalenie przez ministerstwo finansów wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2020. To właśnie ten wskaźnik decyduje o wysokości składek ZUS, ponieważ podstawą wymiaru składek jest równowartość 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

 

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2020 r. wyniesie 5227 zł. W 2019 r. jego wartość wynosiła natomiast 4765 zł. W związku z powyższym, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. będzie prezentować się następująco:

  • Składka emerytalna – 612,19 zł
  • Składka rentowa – 250,90 zł
  • Składka chorobowa – 76,84 zł
  • Składka wypadkowa – 52,37 zł
  • Składka na Fundusz Pracy – 76,84 zł

Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie zatem 1069,14 zł, a po dodaniu wartości składki zdrowotnej, która w 2020 r. wyniesie około 375 zł, łączna wartość daniny na rzecz ZUS i NFZ będzie równa około 1445 zł miesięcznie, czyli niespełna 130 zł więcej niż w 2019 r. 

 

Jeżeli zatem wzrost wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kolejnych latach będzie następował w podobnym tempie, za około 4 lata przedsiębiorcy opłacający składki w systemie ryczałtowym będą oddawać ZUS-owi około 2000 zł miesięcznie. 

 

Nadzieją dla przedsiębiorców, którzy mają dość opłacania składek ZUS jest projekt ustawy przedstawionej przez Rzecznika Przedsiębiorców, który zakłada wprowadzenie zasady dobrowolności oskładkowania ZUS dla przedsiębiorców.