Żłobek "Wesoły Miś" w Piątkowej dostanie 1 250 000 zł

Żłobek "Wesoły Miś" w Piątkowej dostanie 1 250 000 zł
Żłobek "Wesoły Miś" w Piątkowej dostanie 1 250 000 zł, Fot. ilustracyjna Pixabay

Wygląda na to, że w miejscowości Piątkowa już niebawem powstanie żłobek "Wesoły Miś". Gmina Chełmiec z sukcesem aplikowała do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski oraz otrzymała dofinansowanie także w ramach konkursu organizowanego przez ministerstwo.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu budowy żłobka "Wesoły Miś" w Piątkowej, co pozwoliło na uzyskanie przez gminę dotacji w wysokości 500.000 zł.

 

Dodatkowo, gmina Chełmiec w marcu 2019 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 750.000 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na złobek w ramach konkursu ministerstwa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+". 

 

Prace budowlane rozpoczną się po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą. Wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 1 500 000 zł.

 

Łącznie, gmina Chełmiec otrzymała zatem kwotę 1 250 000 zł ze środków krajowych i unijnych, które pozwolą na przebudowę i rozbudowę budynku, w którym następnie powstanie żłobek. Brakująca kwota 250.000 zł zostanie dołożona z budżetu gminy, o czym zdecydowała już Rada Gminy Chełmiec podczas ostatniej sesji. 

 

Źródło: Gmina Chełmiec, Fot. ilustracyjna Pixabay