Złóż wniosek o stypendium Burmistrza Starego Sącza

Złóż wniosek o stypendium Burmistrza Starego Sącza
Złóż wniosek o stypendium Burmistrza Starego Sącza, Fot. ilustracyjna Pixabay

Uczniowie, którzy mają na koncie wybitne osiągnięcia związane z nauką, działalnością sportową lub artystyczną oraz mieszkają na terenie gminy Stary Sącz, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Burmistrza Starego Sącza. Wnioski można składać od 15 maja do 30 czerwca w Urzędzie Miejskim. 

 

Specjalne stypendium będzie przyznawane w ramach Programu wspierania uzdolnionej młodzieży mieszkającej w Gminie Stary Sącz. Wnioski mogą być składane przez uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia, w ramach Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz, w roku szkolnym/akademickim 2019/2020. 

 

Szczegółowe kryteria, które muszą zostać spełnione przez osobę ubiegającą się o stypendium zostały określone w "Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej" - warto się z nim zapoznać przed złożeniem wniosku. 

 

Stypendium będzie przyznawane w formie pieniężnej i wypłacane w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Uruchomiony program stypendialny ma na celu udzielenie pomocy finansowej i zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwoju indywidualnych talentów i zainteresowań, a ponadto promowanie ponadprzeciętnych osiągnięć w nauce, sporcie i działalności artystyczne. Program stypendialny może przyczynić się także do kształtowania pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej i studenckiej oraz promowania Gminy Stary Sącz. 

 

Wniosek należy złożyć na formularzu, który został udostępniony przez Urząd Miasta w formie elektronicznej (do pobrania). Wydrukowane, gotowe do wypełnienia formularze są natomiast dostępne dla zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, przy ul. Batorego 25, w pokoju nr 28.

 

Wnioski w pierwszej kolejności są poddawane kontroli formalnej. Wniosek, który wpłynie do urzędu po terminie, tj. później niż 30 czerwca 2019 r., nie będzie brany pod uwagę, podobnie jak wniosek, który zostanie niewłaściwie wypełniony. Po zebraniu wszystkich wniosków spełniających wymagania formalne, zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego Komisja Nagród dokona ich weryfikacji, a następnie ogłosi wyniki naboru. 

 

Źródło: Miasto i Gmina Stary Sącz, Fot. ilustracyjna Pixabay