Zmodernizowane drogi w Gminie Limanowa już po odbiorach

Zmodernizowane drogi w Gminie Limanowa już po odbiorach
Zmodernizowane drogi w Gminie Limanowa już po odbiorach

Trwają prace związane z modernizacją dróg na terenie Gminy Limanowa. Pod koniec ubiegłego tygodnia miały miejsce odbiory czterech wykonanych zadań:  

 

- Modernizacja drogi Męcina Paszkowiec  
- Modernizacja drogi Lipowe od świetlicy
- Modernizacja drogi Młynne Załpa
- Modernizacja drogi Męcina Podlesie
 

W odbiorze zadań w Męcinie uczestniczyły władze gminy Limanowa: Wójt Jan Skrzekut, Wicewójt Wojciech Pazdan, radni gminy - Jerzy Jabłoński i Rafał Woźniak wraz z sołtysem wsi Stanisławem Smędą, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Adam Górszczyk i Kierownik Wydziału Inwestycji  i Funduszy Europejskich Stanisław Piegza, a także gościnnie - Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk.

 

Wraz z Wójtem Gminy Janem Skrzekutem, Wicewójtem Gminy Wojciechem Pazdanem i Kierownikiem Wydziału IFE Stanisławem Piegzą  przy odbiorze zmodernizowanej drogi w Młynnem obecni byli radni gminy Limanowa - Daniel Łącki i Leszek Twaróg, natomiast w Lipowem radny - Zdzisław Kądziołka oraz sołtys Marcin Ryś.

 

Każde z zadań drogowych odebrano w obecności inspektora nadzoru Janusza Liptaka  oraz przedstawicieli  wykonawcy inwestycji  –  Przedsiębiorstwa  Drogowo – Mostowego  LIMDROG Sp. z o. o.  z siedzibą w Limanowej. Wartość prac modernizacyjnych  wykonanych  na łącznej długości  3,5 km wyniosła  623 565,72 zł.

 

Wyrazy wdzięczności należą się mieszkańcom, którzy wykonali dodatkowe pracy przy modernizacji dróg. Gmina Limanowa zakupiła potrzebne materiały, natomiast mieszkańcy dokonali niezbędnych napraw.

Zmodernizowane drogi w Gminie Limanowa już po odbiorach  Zmodernizowane drogi w Gminie Limanowa już po odbiorach Zmodernizowane drogi w Gminie Limanowa już po odbiorach Zmodernizowane drogi w Gminie Limanowa już po odbiorach 

Źródło: Gm. Limanowa