Znowu nie wejdziemy do lasu

Znowu nie wejdziemy do lasu
Znowu nie wejdziemy do lasu

Zgodnie z poleceniem premiera Mateusza Morawieckiego od 3 do 11 kwietnia br. obowiązuje tymczasowy zakaz wstępu do Lasów Państwowych, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.

 

Działanie takie jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa.

 

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu - informuje Ministerstwo Środowiska.

 

Do lasów nie mają wstępu także myśliwi, którzy nie mogą organizować w lesie polowań ani – tak jak każdy inny obywatel – nawet przebywać w lasach.