Wiadomości Korzenna

Informacje lokalne Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej realizowała projekt „Otwarci na literaturę”

Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej realizowała projekt „Otwarci na literaturę”

Dorota Kotlarz - 08.12.2023

Informacje lokalne Warsztat Terapii Zajęciowej w Bukowcu otrzymał nowy samochód do przewozu osób

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bukowcu otrzymał nowy samochód do przewozu osób

Karolina Wagner - 08.12.2023

Informacje lokalne OSP Wojnarowa ma nowy samochód ratowniczy

OSP Wojnarowa ma nowy samochód ratowniczy

Marek Nowicki - 07.12.2023

Informacje lokalne Dobiega końca kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnarowej

Dobiega końca kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnarowej

Karolina Wagner - 06.12.2023

Informacje lokalne Dobiega końca modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Koniuszowej

Dobiega końca modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Koniuszowej

Marek Nowicki - 02.12.2023

Informacje lokalne Korzenna: Gmina wyda 270 tyś na wirtualną strzelnicę

Korzenna: Gmina wyda 270 tyś na wirtualną strzelnicę

Sądeckie.pl - 24.11.2023

Informacje lokalne Małe zainteresowanie odśnieżaniem dróg w gminie Korzenna

Małe zainteresowanie odśnieżaniem dróg w gminie Korzenna

Marek Nowicki - 23.11.2023

Informacje lokalne Korzenna: Firmy nie chcą odśnieżać dróg gminnych

Korzenna: Firmy nie chcą odśnieżać dróg gminnych

Marek Nowicki - 22.11.2023

Inwestycje W Regionie Miłkowa włączona do gminnej sieci wodociągowej

Miłkowa włączona do gminnej sieci wodociągowej

Karolina Wagner - 15.11.2023

Inwestycje W Regionie Trwają prace przy budowie drogi Trzycierz Ulica

Trwają prace przy budowie drogi Trzycierz Ulica

Karolina Wagner - 13.11.2023

Inwestycje W Regionie W Wojnarowej powstanie stadion piłkarsko-lekkoatletyczny

W Wojnarowej powstanie stadion piłkarsko-lekkoatletyczny

Dorota Kotlarz - 10.11.2023

Inwestycje W Regionie Dobiega końca modernizacja kolejnej drogi w Gminie Korzenna

Dobiega końca modernizacja kolejnej drogi w Gminie Korzenna

Dorota Kotlarz - 09.11.2023

Inwestycje W Regionie Rozpoczął się remont drogi w Lipnicy Wielkiej

Rozpoczął się remont drogi w Lipnicy Wielkiej

Marek Nowicki - 07.11.2023

Inwestycje W Regionie Prace modernizacyjne drogi Siedlce Osztki dobiegają końca

Prace modernizacyjne drogi Siedlce Osztki dobiegają końca

Karolina Wagner - 07.11.2023

Inwestycje W Regionie Trwa remont jednej z dróg powiatowych. Koszt to ponad 24 miliony złotych

Trwa remont jednej z dróg powiatowych. Koszt to ponad 24 miliony złotych

Dorota Kotlarz - 06.11.2023

Inwestycje W Regionie Zakończono budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Korzenna

Zakończono budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Korzenna

Marek Nowicki - 02.11.2023

Informacje lokalne Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzycierzu

Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzycierzu

Marek Nowicki - 01.11.2023

Inwestycje W Regionie Trwa remont drogi w Trzycierzu

Trwa remont drogi w Trzycierzu

Karolina Wagner - 30.10.2023

Inwestycje W Regionie W Gminie Korzenna PUK buduje kolejne drogi

W Gminie Korzenna PUK buduje kolejne drogi

Karolina Wagner - 24.10.2023

Informacje lokalne Wsparcie partnerskiego Kraju Preszowskiego na Słowacji oraz Gminy Korzenna i Gminy Niepołomice wśród tematów LXXIII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wsparcie partnerskiego Kraju Preszowskiego na Słowacji oraz Gminy Korzenna i Gminy Niepołomice wśród tematów LXXIII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

Dorota Kotlarz - 23.10.2023

Inwestycje W Regionie W Miłkowej powstaje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Inwestycja jest już na ukończeniu

W Miłkowej powstaje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Inwestycja jest już na ukończeniu

Karolina Wagner - 19.10.2023

Informacje lokalne Minister Obrony Narodowej w Wojnarowej. Wizytował teren budowy jednostki wojskowej

Minister Obrony Narodowej w Wojnarowej. Wizytował teren budowy jednostki wojskowej

Marek Nowicki - 09.10.2023

Inwestycje W Regionie Kompleks sportowy „Orlik” w Korzennej przejdzie gruntowny remont

Kompleks sportowy „Orlik” w Korzennej przejdzie gruntowny remont

Karolina Wagner - 05.10.2023

Informacje lokalne Remont SP w Koniuszowej. Jego koszt to ponad pół miliona złotych

Remont SP w Koniuszowej. Jego koszt to ponad pół miliona złotych

Karolina Wagner - 03.10.2023

Informacje lokalne Gmina Korzenna uhonorowana tytułem Małopolski Ambasador Sportu

Gmina Korzenna uhonorowana tytułem Małopolski Ambasador Sportu

Karolina Wagner - 28.09.2023

Inwestycje W Regionie Świetlica w Domu Kultury w Siedlcach będzie miała własne oświetlenie sceniczne

Świetlica w Domu Kultury w Siedlcach będzie miała własne oświetlenie sceniczne

Marek Nowicki - 25.09.2023