1 grudnia spotkanie dyskusyjne „Wokół sądeckiej bezpieki”

1 grudnia 2021 r. o godz. 17.00 w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56 odbędzie spotkanie z autorem książki pt. „Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945 - 1975”, dr. Marcinem Kasprzyckim z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

1 grudnia spotkanie dyskusyjne „Wokół sądeckiej bezpieki”

W styczniu 1945 r. za Armią Czerwoną i jednostkami NKWD, które wyparły z Sądecczyzny wojska niemieckie, do Nowego Sącza przybyła grupa operacyjna, składająca się z funkcjonariuszy UB oddelegowanych z województwa rzeszowskiego. Stała się ona zalążkiem tajnej policji politycznej, która przez dziesiątki lat jako „tarcza” i „miecz” komunistów wspierała budowę, a następnie ochronę reżimu totalitarnego.


Jak przebiegało organizowanie Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Sączu? Kim byli i skąd pochodzili funkcjonariusze tam pracujący? Jak wyglądały działania UB wobec oddziałów podziemia niepodległościowego, działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Kościoła katolickiego? Jakie specyficzne dla tego powiatu cechy i zjawiska wpływały na funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa? Co charakteryzowało inwigilację mieszkańców powiatu, i jak wyglądało tworzenie sieci informatorów i tajnych współpracowników, wspomagających bezpiekę w kontrolowaniu społeczeństwa? Jaki wpływ na działalność policji politycznej miały wydarzenia Października ’56? Jak wyglądała praca operacyjna SB po 1956 r., czy można mówić o ciągłości realizowanych zadań, czy o zmianie priorytetów w zakresie rozpracowywania i inwigilacji poszczególnych środowisk, grup, instytucji, zakładów pracy i poszczególnych osób?


O tym będą rozmawiać dr Marcin Kasprzycki autor książki Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975, wydanej w 2020 r. oraz dr Wojciech Frazik i Andrzej Szkaradek.


Spotkanie organizują:

  • Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
  • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
  • Województwo Małopolskie


Partnerzy wydarzenia:

  • Małopolskie Centrum Kultury Sokół
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu


Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Źródło: Muzeum Okręgowe NS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować