Regulamin

Regulamin serwisu informacyjnego Sądeckie.pl, funkcjonujący pod domeną sądeckie.pl. Domena ta jest domeną IDN, z tej racji może się wyświetlać w postaci xn—sdeckie-p4a.pl co jest również prawidłową nazwą domenę przetłumaczoną z Sądeckie.pl.


Ochrona praw autorskich i innych praw


Wszelkie prawa do zasobów serwisu (w tym w szczególności, elementów graficznych, znaków, baz danych i utworów prezentowanych w ramach serwisu), należą do właściciela serwisu lub do podmiotów udostępniający zasoby mu zasoby oraz podmiotów współpracujących i podlegają ochronie prawnej.


Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, niezakłócający jego funkcjonowanie, oraz w zgodzie z przepisami Polskiego prawa.


Użytkownik ma prawo do zamieszczania komentarzy pod artykułami, komentarze nie są moderowane a całkowita odpowiedzialność za ich wydźwięk oraz treść bierze na siebie użytkownik w chwili ich publikacji.


Komentarze nie mogą mieć charakteru reklamowego. Ponadto wszystkie komentarze o treściach rasistowskich, erotycznych, pornograficznych oraz mających znamiona przestępstwa są automatycznie usuwane a w szczególnych przypadkach zgłaszane organom ściągania.


Serwis nie odpowiada za błędy lub przerwy w jego funkcjonowaniu które wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, lub z powodu działania siły wyższej.


W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. Aby uniknąć wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w regulaminie serwisu, Właściciel serwisu zastrzega, że bez jego zgody, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z serwisu w jakiejkolwiek formie.