100 tys. złotych na zabytki w powiecie gorlickim

100 tysięcy złotych przyznała Rada Powiatu Gorlickiego na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

100 tys. złotych na zabytki w powiecie gorlickim

Powiat gorlicki zabytkami stoi. To kilkaset obiektów od przydrożnych kapliczek począwszy a na nekropoliach skończywszy, będących dziedzictwem naszej kultury, swoistym dziennikiem życia ludzkości.


Podczas XXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji w wysokości 100 tys. złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Otrzymają ją :
  • Parafia Prawosławna pw. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem na złocenie kopuły naołtarzowego tabernakulum (w formie centralnej świątyni), w cerkwi pw. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem w wysokości 6 tys. złotych.
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP w Gorlicach na generalny remont i konserwację Kaplicy Płockich na cmentarzu parafialnym w Gorlicach, w wysokości 25 tys. złotych.
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Binarowej na konserwację obrazu sztalugowego św. Łukasza na płótnie w drewnianej ramie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Binarowej w kwocie 5 tys. złotych
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich świętych w Bobowej na konserwację ambony w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej – etap I, w wysokości 10,3 tys. złotych
  • Parafia Greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Pętnej na konserwację techniczną i estetyczną 3 ikon proroczych z ikonostasu z cerkwi pw. św. Paraskewy w Pętnej w wysokości 3,7 tys. złotych
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach na konserwację ołtarza bocznego lewego - ś◦. Anny w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach w wysokości 30 tys. złotych
  • Parafia Greckokatolicka pw. NNMP w Rozdzielu na roboty wewnętrzne – odtworzenie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian i sufitu nawy głównej, odtworzenie stolarki okiennej cerkwi pw. NNMP w Rozdzielu w wysokości 20 tys. złotych.


Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować