Pogoda Nowy Sącz

5

Dzisiaj jest: 05. 12. 2023 Dni od początku roku: 338 Dni do końca roku: 26
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

100 tysięcy złotych w 2023 roku na bezpieczeństwo w powiecie nowosądeckim

Kwota przeznaczona na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w konkursie pn. „Bezpieczne SĄDECKIE” - EDYCJA 2023 i w trybie pozakonkursowym wynosi 100 000 zł, z czego w otwartym konkursie ofert - w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 80 000 zł, natomiast z pominięciem otwartego konkursu ofert - w trybie art. 19a wynosi 20 000 zł.

100 tysięcy złotych w 2023 roku na bezpieczeństwo w powiecie nowosądeckim

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na czele ze starostą Markiem Kwiatkowskim po rekomendacji Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 17 projektów organizacji pozarządowych. Tym samym, w pierwszym naborze do konkursu Bezpieczne Sądeckie zostały wręczone promesy na łączną kwotę 58 485,60 zł.


Wśród nich te z zakresu: ratownictwa i ochrony osób przebywających lub korzystających z akwenów wodnych, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku nad wodą; ratownictwa i ochrony osób przebywających na górskich trasach i szlakach turystycznych, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku w górach; propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży; upowszechniania wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów minimalizacji; wspierania wydarzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa, wiedzę o pomocy przedmedycznej i umiejętności ratowników-ochotników.


Więcej informacji tutaj.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować