12 jednostek OSP z terenu Gminy Łącko z nowym sprzętem

2 października 2023 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku miała miejsce uroczystość wręczenia sprzętu i wyposażenia dla 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Łącko. Sprzęt został zakupiony dzięki dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

12 jednostek OSP z terenu Gminy Łącko z nowym sprzętem

Na uroczystości obecni byli druhowie OSP, którzy otrzymali również 72 szt. bluz polarowych sfinansowanych ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2023 – zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych”. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 13 631,16 zł, z czego połowę pokryła gmina.


Sprzęt i wyposażenie wręczył Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. Wśród gości honorowych byli Edward Siarka Wiceminister Klimatu i Środowiska, Stanisław Pasoń Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego


Dzięki projektowi dofinansowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości jednostki OSP zyskały specjalistyczny sprzęt i wyposażenie o wartości 99 497,36 zł. W skład zakupionego wyposażenia (93 683,36 zł) oraz wkładu własnego gminy (5 814,00 zł) weszły m.in. ubrania specjalne, mundury koszarowe, hełmy, latarki, hydronetki plecakowe, wytwornica pianowa, sygnalizator bezruchu, radiostacje nasobne, węże tłoczne, drabiny itp.


Zakupiony sprzęt poprawi zdolności operacyjne jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo i wysoką jakość działań ratowniczo-gaśniczych.


Źródło: Gm. Łącko

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować